måndag 7 september 2009

Boktips - "En annorlunda historia"

Boken "En annorlunda historia. Folkhemmet i ett nytt ljus" av Anders Edwardsson är i sanning ett förlösande alster. Anders lyckas med ett enkelt och ledigt sätt lyfta fram fakta så att boken är både spännande och givande från start. Jag är djupt tacksam över att äga boken då den verkligen lyfter fram sådant som undanhållits historieundervisningen.

Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att se att skolan allt för länge varit ett statligt intstrument för Socialdemokratin att forma pliktrogna och undergivna undersåtar.

Detta erkänns nu också. Anders uppmärksammar i sin blogg att LO kommenterar boken med orden:

"Timbro har enorma resurser att saluföra sina skrifter och det råder ingen tvekan om att Edwardssons bok kan få stort inflytande på svensk historieskrivning. För vad har egentligen vänstern att komma med som motvikt?"


Lite komiskt är det dock, vilka resurser...? Kanske de pengar som finansierar SAPs valkampanjer med? LO lade 6 gånger! mer pengar på SAPs valkampanj 2002 än vad Bushs kampanj kostade 2004 (länk).

På Timbros hemsida står följande om boken:

"En annorlunda historia spårar framväxten av det moderna Sverige genom att ställa en rad kontroversiella frågor. Hur kunde Sverige efter mitten av 1800-talet först bli ett av världens rikaste länder, för att drygt hundra år senare på bara ett par decennier åka ner i välfärdens division två? Vad låg bakom uppgången? Vem ansvarade för förfallet?


Boken berör också flera omstridda spörsmål som frågan om vem som införde rösträtten, vad som hände i Ådalen 1931 och hur nära förbunden folkhemspolitiken var med fascismen i Benito Mussolinis Italien.


En annorlunda historia riktar sig både till den historieintresserade allmänheten och till akademiker och journalister.


"Den svenska historien lever! Anders Edwardsson visar i sin bok hur berättelserna om det förflutna formas av dagsaktuella politiska program. Mot den socialdemokratiska framgångssagan ställer han sin egen berättelse om frihetsinskränkningar i framstegets namn. Edwardssons alternativa tolkning av den svenska historien som en berättelse om missade chanser och förkvävda initiativ, är ett tankeväckande inlägg i debatten om orsakerna till den svenska modellens kris idag."
Kristian Gerner
Professor i historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar